home
Ecoplanning

Ecoplanning is een jong ecologisch adviesbureau in Maastricht met 20 jaar ervaring. Oprichter Marcel Bonder is ecoloog en heeft kennis van alle flora en fauna en toetst projecten op de Wet Natuurbescherming. De opdrachten in Limburg en Noord Brabant variëren van een ecologische quickscan bij de (ver)bouw of sloop van agrarisch vastgoed tot de ontheffingsaanvraag bij dijkversterkingen en de daarbij horende ecologische begeleidingen. Zie het projectenoverzicht.

Ecoplanning onderscheidt zich als volgt ten opzichte van andere ecologische adviesbureaus.

Ecoplanning werkt budgettair vriendelijk. Toch leveren wij kwalitatief en vooral praktisch uitvoerbaar advies aan u. Dat lukt ons, omdat onze adviezen tot stand komen in samenwerking met de klant. Daardoor voorkomen we meerwerk, winnen we tijd, voorkomen we brievenwisselingen met bevoegd gezag bij de ontheffingsaanvraag.

Samen staan we sterk, toch?! Wist u dat 75% van de klanten jarenlang met Ecoplanning samen werkt?

 

Copyright © 2015 - L.Bonder