home
Ecoplanning

Ecoplanning is het ecologisch adviesbureau in Maastricht opgericht in maart 2015 door Marcel Bonder. Hij is ecoloog en heeft 16 jaar gewerkt bij diverse adviesbureaus zoals Grontmij en Groenplanning, overheden en bij natuurbeherende instanties. Dit betekent dat Ecoplanning alle flora en faunasoortgroepen kan inventariseren en projecten doeltreffend kan toetsen op de natuurwetgeving.

Ecoplanning onderscheidt zich als volgt ten opzichte van andere ecologische adviesbureaus.

Ecoplanning werkt budgettair vriendelijk. Toch leveren wij kwalitatief en vooral praktisch uitvoerbaar advies aan u. Dat lukt ons, omdat onze adviezen tot stand komen in samenwerking met de klant. Daardoor voorkomen we meerwerk, winnen we tijd, voorkomen we dat bevoegd gezag met onverwachte (aanvullende) eisen komt en voorkomen we brievenwisselingen met bevoegd gezag bij de ontheffingsaanvraag.

Samen staan we sterk, toch?! Wist u dat 75% van de klanten die voor Ecoplanning werkten in 2015, in 2016 wederom klant zijn?

 

Copyright © 2015 - L.Bonder